Struktur Organisasi

By Budi Priatna 05 Jul 2015, 16:31:59 WIB

STRUKTUR SMK NEGERI 1 MAJA

1. Kepala Sekolah : H. TATANG, S.Ag., M.M

2. Kepala Tata Usaha : Hj. Cicih Suarsih, S.AP

3. Wakasek Kurikulum dan SDM : Drs. Sahuri, M.M.

4. Wakasek Kesiswaan : Yanto Bendi Isriyanto, S.Pd.

4. Wakasek Humas : Endi Rohaendi, S.Pd., M.M.Pd.

5. Wakasek Sarana dan Prasarana : Hendi Sholahudin Amri, S.T.

6. Wakil Kepala Bidang Manajemen Mutu : H. Sujana, S.Pd.